Αναλυτική Χημεία Εαρινό Εξάμηνο 2008

Στατιστική

Ηλεκτροχημεία I

Table of t and Q values

Αγωγιμομετρία 1

Αγωγιμομετρία 2

Αγωγιμομετρία 3

Harris - Chapter 1-2

Harris - Chapter 3

Harris - Chapter 4

Harris - Chapter 5

Harris - Chapter 6

Διδάσκων: Ν. Α. Χανιωτάκης

Ν. Α. Χανιωτάκης
τηλ 2810-545018 , 2810-545016
E-mail: nchan@chemistry.uoc.gr
Ώρες γραφείου: με ραντεβού

Χρήσιμα Links | Students Area

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Δευτέρα 15:00 - 17:00
Τετάρτη 15:00 - 16:00 Μάθημα, 16:00 - 17:00 Ασκήσεις

Αμφιθέατρο Α2